اخبار مرکز رشد

جشنواره بازی های فکری ویژه دانش آموزان، دانشجویان، خانواده ها و معلولین

جشنواره بازی های فکری ویژه دانش آموزان، دانشجویان، خانواده ها و معلولین

کارگاه آموزشی استارتاپ به همت مرکز رشد واحد سنندج برگزار شد

کارگاه آموزشی استارتاپ به همت مرکز رشد واحد سنندج برگزار شد برای اولین بار در استان کردستان و به همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، کارگاه آموزشی است ...