اخبار مرکز رشد

کارگاه آموزشی استارتاپ به همت مرکز رشد واحد سنندج برگزار شد

کارگاه آموزشی استارتاپ به همت مرکز رشد واحد سنندج برگزار شد

کارگاه آموزشی استارتاپ به همت مرکز رشد واحد سنندج برگزار شد برای اولین بار در استان کردستان و به همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، کارگاه آموزشی است ...