اطلاعات واحد فناور

روماک گستر غرب

نوع شرکت: در شرف ثبت
نوع پذیرش: واحدهای مستقر
  • معرفی
  • زمینه کاری و تخصصی
  • اطلاعات تماس
  • محصولات
  • افتخارات
  • رزومه
  • گالری تصاویر
  • استانداردها و جوایز
  • گواهی نامه و مجوز پایه
استفاده از اسانس طبیعی شیره درخت بنه به عنوان جایگزین قارچ کش مصنوعی
تلفن:
آدرس:
فایل کاتالوگ محصولات:
فایل رزومه: