اطلاعات واحد فناور

توسعه نانو شیمی پاک رامان

نوع شرکت: در شرف ثبت
نوع پذیرش: واحدهای مستقر
  • معرفی
  • زمینه کاری و تخصصی
  • اطلاعات تماس
  • محصولات
  • افتخارات
  • رزومه
  • گالری تصاویر
  • استانداردها و جوایز
  • گواهی نامه و مجوز پایه
طراحی و ساخت سرنگ نگهدارنده و فیبرهای میکرو استخراج فاز جامد بر پایه فناوری نانو
تلفن:
آدرس:
فایل کاتالوگ محصولات:
فایل رزومه: