اطلاعات واحد فناور

شركت روماك گستر غرب

نوع شرکت: در شرف ثبت
نوع پذیرش: واحدهای مستقر
  • معرفی
  • زمینه کاری و تخصصی
  • اطلاعات تماس
  • محصولات
  • افتخارات
  • رزومه
  • گالری تصاویر
  • استانداردها و جوایز
  • گواهی نامه و مجوز پایه
در حال حاضر قارچ کش های شیمیایی به عنوان ابزار اصلی برای کنترل بیماری های گیاهی استفاده می شود. با این حال، استفاده از سموم عوارضی در ارتباط با محیط زیست، بهداشت و مقاومت در برابرعوامل بیماری زا ایجاد می کند. بنابراین، نیاز فوری برای استراتژی های جایگزین که به صورت ایمن و سازگار با محیط زیست در طول ذخیره سازی عمل کند، جهت کنترل آفات وجود دارد. استفاده از محصولات گیاهی (به عنوان مثال، عصاره ها و اسانس های روغنی) به عنوان عوامل کنترل بیماری مورد بررسی قرار گرفته است، چرا که دارای سمیت کم برای پستانداران، اثرات زیست محیطی کمتر و پذیرش عمومی گسترده ای هستند. اسانس های روغنی ، مایعات تغلیظ شده، معطر و آبگریزی هستند که فعالیت های بیولوژیکی مانند اثرات ضد قارچ و ضد باکتریایی آنها در میوه ها و سبزیجات قبلا گزارش شده است. معمولا، ترکیبات اسانس های روغنی اثر ضد میکروبی هم افزایی دارند. بسیاری از مطالعات نشان داده است که بسیاری از این اسانس ها به عنوان قارچ کش طبیعی، دارای فعالیت ضد قارچی است. تقاضا با عنوان دوستدار جایگزین های طبیعی با عوامل ضد میکروبی مصنوعی برای کنترل پاتوژن های پس از برداشت و میکروارگانیسم های عامل فساد در حال رشد است. بنابراین، این اختراع می تواند به عنوان یک جایگزین طبیعی با سموم شیمیایی جهت کنترل فساد میوه های مختلف استفاده شود. ویژگی های محصول: کاهش مصرف سموم شیمیایی، افزایش سلامتی و طول عمر با مصرف محصولات ارگانیک، تولید محصولات ایمن، افزایش مدت ماندگاری محصولات پس از برداشت و سازگار با محیط زیست
تهیه قارچ کش طبیعی از شیره درخت بنه
تلفن:
آدرس:
فایل کاتالوگ محصولات:
فایل رزومه: