اطلاعات واحد فناور

شركت آوان كوهسار كردستان

نوع شرکت: در شرف ثبت
نوع پذیرش: واحدهای مستقر
  • معرفی
  • زمینه کاری و تخصصی
  • اطلاعات تماس
  • محصولات
  • افتخارات
  • رزومه
  • گالری تصاویر
  • استانداردها و جوایز
  • گواهی نامه و مجوز پایه
نصب و جداسازی بست و قلاب های قدیمی در نوع ساده آن بسیار سخت و مشکل بوده و کارگر با تعویض آن مشکلات زیادی از جمله خراشیدگی و بریدگی دست و خیس شدن فرد و اتلاف وقت را داشت. مزایای طرح: در این نوع آب پاش پایه f که با بست و فنر ثابت می شود و لوله مناسب کاربر آن نصب و با حرکت ساده نر و مادگی و فشار کم از بالای لوله بر روی خط زمینی قابل نصب است. جهت برداشتن نیز با ضربه کوچک به پایین قطعه f آزاد خواهد شد. از مزایای این وسیله می توان نصب به صورت ایستاده و به آسانی و با تعداد کارگر کمتر و کاهش زمان اجرا در نصب و یا جداسازی که به صورت استمرار هر روز لازم است، می باشد.
تولید بست و قلاب آب پاش بارانی
تلفن:
آدرس:
فایل کاتالوگ محصولات:
فایل رزومه: