اطلاعات واحد فناور

تکنولوژی آبزیان کردستان (تکاک)

نوع شرکت: در شرف ثبت
نوع پذیرش: نا مشخص
  • معرفی
  • زمینه کاری و تخصصی
  • اطلاعات تماس
  • محصولات
  • افتخارات
  • رزومه
  • گالری تصاویر
  • استانداردها و جوایز
  • گواهی نامه و مجوز پایه
دستگاه واکسیناسیون مکانیزه
تلفن:
آدرس:
فایل کاتالوگ محصولات:
فایل رزومه: