اطلاعات واحد فناور

شرکت هیراد نوین

نوع شرکت: در شرف ثبت
نوع پذیرش: نا مشخص
  • معرفی
  • زمینه کاری و تخصصی
  • اطلاعات تماس
  • محصولات
  • افتخارات
  • رزومه
  • گالری تصاویر
  • استانداردها و جوایز
  • گواهی نامه و مجوز پایه
شرکت هیراد (شرکت ژیران باتیس) در سال 1393 ثبت و برای اولین شرکت خصوص سیستم هوشمند اعلام حریق در مناطق طبیعی شروع بکار نموده است. یکی از عوامل مخرب محیط زیست آتش سوزی ها تولیدی ناشی از فعالیت جوامع بشر ی است آتش سوزی در جنگل ها و مناطق طبیعی باعث تلفاتی زیادی از جمله از بین رفتن منابع و حیوانات و حتی انسانهایی که در آنجا زندگی می کنند، می شود. به عبارت دیگر خسارات جبران ناپذیری به منابع آب خاک و هوا وارد می سازد و حتی برخی مواقع باعث انتشار و بروز بیماری ها و در برخی موارد موجب صدمات جبران ناپذیر به اکوسیستم می گردند. . لذا بمنظور دستیابی به اهداف توسعه پایدار پیشگیری از انتشار الودگی و عدم از بین رفتن منابع طبیعی و بکارگیری سیستم های هوشمند به عنوان راهبردی استراتژیک جهت کاهش اثرات نامطلوب زیست محیطی در دستور کار کشور قرار گرفته است و در همین راستا دستیابی به روش های عملی هشدار دادن از بین رفتن این ثروت های خدا دادی در هر ساعت شبانه روز و جلوگیری از گسترش حریق در مناطق حساس، با توجه به ارزیابی فنی و اقتصادی طرح ها حتی برای مناطق روستایی جوامع و اجتماعات کوچک بمنظور حفاظت از محیط زیست حفاظت و به سامان در اوردن معضل آتش سوزی های عمدی احداث تاسیات کارامد با توجه به شرایط منطقه جهت اعلام حریق، امری حیاتی بشمار می آید.
استفاده از الگوريتم و تصاوير ماهواره اي modis جهت كشف آتش فعال در مراتع و جنگلها
تلفن:
آدرس:
فایل کاتالوگ محصولات:
فایل رزومه: