اطلاعات واحد فناور

فناوران هوشمند ساریژ

نوع شرکت: در شرف ثبت
نوع پذیرش: نا مشخص
  • معرفی
  • زمینه کاری و تخصصی
  • اطلاعات تماس
  • محصولات
  • افتخارات
  • رزومه
  • گالری تصاویر
  • استانداردها و جوایز
  • گواهی نامه و مجوز پایه
سیستم حاکمیت محوری سیستم حاکمیت بالینی بیمارستان و سایت تخصصی پزشکان
تلفن:
آدرس:
فایل کاتالوگ محصولات:
فایل رزومه: