اطلاعات واحد فناور

شركت هايا علم و صنعت

نوع شرکت: در شرف ثبت
نوع پذیرش: واحدهای مستقر
  • معرفی
  • زمینه کاری و تخصصی
  • اطلاعات تماس
  • محصولات
  • افتخارات
  • رزومه
  • گالری تصاویر
  • استانداردها و جوایز
  • گواهی نامه و مجوز پایه
این محصول لوله های نمونه گیری، خونی است که به وسیله ی فرایندی داخل آن خلاء شده که در زمان استفاده اختلاف فشار بین بدن و لوله باعث مکش خون به داخل لوله بصورت اتوماتیک می شود. در سال 1940 در کشور امریکا توسط آقای جوسف کلینر اختراع و بعدها دستخوش تغییرات گردید. در کشور تابحال بصورت وارداتی مصرف می گردد و هیچ تولید کننده ای وجود ندارد. در سال 1393 توسط تیم کاری دستگاهی به صورت نمونه طراحی و ساخته شد که فرایند خلاء کردن لوله های نمونه گیر را انجام می دهد که توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران تایید گردید و در فروردین 94 موفق به گرفتن گواهی ثبت اختراع شد، در شهریور 1394 به عنوان طرح برتر جشنواره رویش منطقه ای زاگرس بنیاد ملی نخبگان انتخاب گردید.
طراحی و ساخت دستگاه تولید لوله نمونه گیر خون خلاء (ونوجکت) و تولید لوله های نمونه گیر خون
تلفن:
آدرس:
فایل کاتالوگ محصولات:
فایل رزومه: