معرفی دوره پیش رشد

دوره پیش رشد  

تيمهای متقاضی استقرار در مراکز رشد که در شناسایی و تثبیت ایده محوری ابهاماتی داشته و یا جهت تکمیل تیم کاری و شناخت بازار نیاز به زمان داشته باشند و یا هنوز موسسه حقوقی ثبت نکرده اند، می توانند به عنوان هسته های فناوری برای ورود به دوره پیش رشد اقدام نمایند.

 معیارهای پذیرش در دوره پیش رشد   

-ایده مبتنی بر فناوری و با رویکرد اقتصادی

-تيم كاري مناسب

-برنامه کاری

مشخصات دوره پیش رشد  

- خدمات مشاوره ای علمی، بازرگانی، حقوقی و مدیریتی

- ارائه آموزشهای لازم در زمینه های روش تاسیس واحدهای شغلی کوچک،مهارتهای کارآفرینی، آشنایی با ریسک و ریسک پذیری، نحوه تدوین طرح کسب و کار و . . .

-ارزیابی مستمر تیم ها و نظارت بر روند رشد آنها

-طول دوره: 6 ماه تا 9 ماه

-ارائه خدمات پشتیبانی( اسکان، اطلاع رسانی، خدمات فنی و تخصصی و بازاریابی) و حمایتهای مالی 

 محور فعاليت تيمها در دوره پیش رشد   

- تثبيت ايده

- شناخت بازار

- تکمیل تیم کاری

                  -  کسب هویت حقوقی و ثبت موسسه یا شرکت